Radonsanering

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv edelgass som ikke kan sees, smakes eller luktes. Den kan kun påvises ved hjelp av måling. Radon er den tyngste gassen av grunnstoffene, og er den eneste edelgassen som er radioaktiv. Den er også den sjeldneste gassen i atmosfæren. Radon er giftig og kreftfremkallende.

Statens strålevern anbefaler at radonkonsentrasjonen måles i alle norske hus.

I følge verdens helseorganisasjon (WHO) er Radon den største årsaken til lungekreft i USA, nest etter røyking. Radon er en naturlig forekommende gass som siver gjennom berggrunnen. Forekomstene av radon vil variere med de geografiske forholdene, men Norge er blant de landene i verden med størst konsentrasjon av gassen.

Hva kan vi gjøre for deg?

Det mest effektive tiltaket vil være å montere en radonsperre og gasstett konstruksjon mot byggegrunnen. Vi kan komme til deg og måle radonkonsentrasjonen i ditt hus, og vi monterer radonbrønner og ventilasjonssystem(radonavsug) dersom radonkonsentrasjonen overstiger anbefalt grense.

Del med andre!