Tjenester

Befaring

B. K Byggmester AS fører opp nybygg, og kan tilby deg totalpakker innen dette. Vi planerer tomten og fører opp ditt nøkkelferdige hus.

Tegning

B. K Byggmester AS fører opp nybygg, og kan tilby deg totalpakker innen dette. Vi planerer tomten og fører opp ditt nøkkelferdige hus.

Nybygg

B. K Byggmester AS fører opp nybygg, og kan tilby deg totalpakker innen dette. Vi planerer tomten og fører opp ditt nøkkelferdige hus.

Rehabilitering

Vi utfører oppussing/rehabilitering. Rehabilitering innebærer ofte skifte av gamle og punkterte vinduer, dører, gulv og kledning.

Ombygging

B. K Byggmester AS tilbyr deg ombygging til avtalt tid, og kan garantere for god kvalitet. Spør oss gjerne dersom du ønsker forslag til ombygging.

Restaurering

Restaurering innebærer vedlikehold, konservering og om nødvendig oppussing av gamle hus/bygninger som skal beholdes i original stil.

Radonsanering

Vi kan komme til deg og måle konsentrasjonen av radon i huset ditt. Vi monterer radonbrønner og ventilasjonssystem (radonavsug).

Asbestsanering

Sikkerhetstiltak er nødvendig når det er risiko for asbeststøv i luften, og det stilles strenge krav til verneutstyr og sikring av arbeidsområdet.

Del med andre!